“ชาวยิว” เลือดออกเป็นเลือดออกเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเนื้อวัวเตือนชาวนิวซีแลนด์

ผลิตภัณฑ์มังสวิรัติต้องใช้ที่ดินน้อยกว่า 95% และสร้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 87% แต่นักการเมืองบางคนกำลังงัว
ชาวมังสวิรัติชาวเมืองที่ “เลือดออก” ได้รับการระบุว่าเป็น “ภัยคุกคามอัตถิภาวนิยม” กับนักการเมืองของนิวซีแลนด์

แอร์นิวซีแลนด์ให้บริการอาหาร Impossible Burger ซึ่งทำมาจากเนื้อสังเคราะห์ที่ใช้น้ำมันข้าวสาลีน้ำมันมะพร้าวมันฝรั่งและส่วนผสม “magic ingredient”

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ บริษัท เมื่อเทียบกับวัวผลิตภัณฑ์มังสวิรัติใช้ที่ดินน้อยกว่า 95% น้ำน้อยและสร้างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยกว่า 87%

You may also like